74. výročie odvlečenia židov z Rožňavy

jún 07, 2018

plagát 10 jún

Ako každý rok, aj tento rok si pripomenieme tragickú udalosť v dejinách Rožňavy, keď počas Druhej svetovej vojny vinou nacistov a ich prisluhovačov no i ľahostajnosti obyčajných ľudí bolo  7. júna 1944 z mesta odvezených viac ako 300 našich židovských spoluobčanov.

V nedeľu 10.6. 2018 sme preto opäť pripravili spomienkovú udalosť, aby sme si pripomenuli ich tragický osud.

O 15tej hodine pri kruhovom objazde na Ul. Šafárikovej pri VÚB banke sa začne spomienkový akt na ktorom odznejú príhovory prítomných pozvaných hostí a organizátorov podujatia. Tak ako je už zvykom budeme čítať mená odvezených našich spoluobčanov. To je vyjadrením našej snahy o opakované pripomenutie si konkrétnych jednotlivcov, ktorým sa tejto nezaslúženej krivdy dostalo. Takýmto spôsobom chceme dosiahnuť, aby sa nich nezabúdalo. Pretože zlo holokaustu bolo vedené motívom fyzického  vyhladenia, vymazania z pamätí ľudstva a zabudnutia na židov, ale i ďalších tých, ktorým sa zverský režim nacistov chcel pomstiť za ich existenciu.

Po pietnom akte pri kameni – pamiatke na rožňavskú synagógu, sa prítomní presunú do Spoločenskej sály Mestského úradu na Šafárikovej 29. Od 16tej hodiny tu bude akcia pokračovať prednáškou, čítaním spomienkovej prózy a diskusiou.

Prednáška bude venovaná 70temu výročiu existencie štátu Izrael, ktorú si pripravil Mgr. Matúš Bischof, učiteľ dejepisu a zástupca organizátorov spomienkovej akcie.

V druhej časti zaznejú tri príbehy a osudy miestnych rožňavských židov, ktoré spracoval p. Ferenc Ambrus, miestny publicista, ktorý sa dlhodobo venuje danej problematike. K obom témam sa prítomní môžu zapojiť svojimi otázkami do diskusie.

Mgr. Matúš Bischof

učiteľ dejepisu
OZ Kultúrne fórum Rožňava
0905263616