CINEAMA 2020 – Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby Košického kraja

august 11, 2020

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje
v piatok 14. augusta 2020 v Rožňave krajskú súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby Cineama
2020. Uskutoční sa v rožňavskej hvezdárni (Lesná 1) a ponúkne 30 filmov od autorov z Košíc, Spišskej
Novej Vsi, Michaloviec a Rožňavy.
Víťazi v jednotlivých kategóriách už tradične získajú sošku Goskara – gemerský variant prestížnej
filmovej ceny Oscar. „Porota bude hodnotiť pestrú paletu filmových žánrov od krátkych snímok
animovanej tvorby, hraných filmov, dokumentov a videoklipov, ktoré reflektujú súčasné témy
nekomerčným pohľadom nezávislých tvorcov,” informuje Anežka Kleinová, manažérka kultúry GOS.
Ako dodala, ich spracovanie v ničom nezaostáva za profesionálnou tvorbou, čo každoročne
konštatuje odborná porota zložená zo skúsených filmárov a pedagógov filmových škôl.
GOS organizuje už 24. krát krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Cineama, ktorú každoročne
vyhlasuje Národné osvetové centrum. Ide zároveň o prehliadku amatérskej filmovej tvorby autorov z
Košického samosprávneho kraja. Súťaž vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a tiež
dáva možnosť prezentácie a konfrontácie všetkým autorom z oblasti vizuálneho umenia. „Vďaka
súťaži vytvárame priestor na rozvíjanie záujmov, umeleckej tvorivosti, nadania a technických
schopností v oblasti amatérskej filmovej tvorby, a tiež na umelecké stvárnenie skutočnosti, na
vyjadrenie názorov, postojov a skúseností autorov filmových diel,” uviedla riaditeľka GOS Helena
Novotná a dodala: „Veríme, že aj napriek obmedzeniam a pre súťaž neobvyklému termínu porota
posunie do celoštátneho kola tých najlepších.”
Gemerské osvetové stredisko je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Krajskú súťaž z
verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Podrobné
informácie o programe 24. ročníka Cineama 2020 možno nájsť na webe gos.sk a na facebookovom
profile gos.roznava.

 

Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová, 0905 919 431, kleinova@gos.sk
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
www.gos.sk

plagat cin 2020