Deň detí v Baníckom múzeu v Rožňave

máj 30, 2018

Deň detí - plagát

Banícke múzeum v Rožňave

Kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja

pozýva všetky deti do zážitkového centra SENTINEL

Deň detí

1.6.2018

9:00 – 17:00

Vstupné 1 €/ 1 KP

Zážitkové centrum SENTINEL

Šafáriková 43, Rožňava