Chapters on Criticism of Art in Slovakia

April 12, 2018

FPU-SCprednaskaRV

Kapitoly ku kritike umenia na Slovensku

Co je to kritické myslenie? Na čo je kritika umenia a aké má u nás historické podoby? Položíme si otázku: kto písal, o čom písal, o čom nepísal, ako písal o umení a prečo?

Príspevok je sondou do problematiky dejín kritiky výtvarného umenia, kladie si za cieľ preskúmať podmienky jej existencie, pri blíži ť vybrané osobnosti a ich kritické koncepcie, priniesť sumár informácií z dosiaľ nespracovanej oblasti slovenskej umenovedy.

Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD.
20. apríl 2018 o 17:00
Galéria Baníckeho múzea
Námestie baníkov 25, Rožňava