Historical monuments

The Town Tower – The City Guardian

Strážna veža a obchodíky

The renaissance Town Tower was built during the Turkish threat in 1643-1654. 36,5 m high tower had an important guard function. On the south side of the facade there is a cannonball in the wall to commemorate the Turkish wars and a reconstructed sundial.

The tower was renewed in 1997 and made accessible for tourists as a lookout tower, its tour is provided by the Tourist Information Office in Rožňava.

The tower clock

In 1555, Rožňava, like other district towns, bought the first public clock, which was placed on the tower. The clock was made by Master Martin Szontágh and it is said that the clock had a reputation as the most accurate clock in Hungary. According to legend, the city council had him cut out his tongue to prevent the secrets of the construction of these clocks from being divulged. The current clock, which is controlled digitally, dates from 1858, while the original clockwork is exhibited as a technical monument in the tower area.

Access to the tower

Today, the Watchtower is a popular tourist attraction of the city, offering its visitors a wonderful view of the city and its surroundings. Visitors can buy a ticket to the tower in Tourist Information Office in Rožňava.

When to visit?

You can visit the tower during our opening hours. The last entry is 30 minutes before closing time.

Entrance fee

Admission to the tower is 2, – € (adults), 1, – € (children 6-15 years). Discounts for groups.

Historic Town Hall

Historická RadnicaThe Town Hall was built in 1711 and played an important role in the Middle Ages in the everyday life of the city. Important meetings of the municipal self-governing bodies took place here and binding decisions of the city council were taken.

At present, the Town Hall premises are used to organize various social events and the rooms on the second floor are also adapted for the theater hall.

Monument to Countess Františka Andrássyová

pohľad z veže na FranciškuFrantiška (Francis) was known as the “patron saint of the poor” and her charitable activities influenced social development throughout Gemer. The husband and wife Andrassy were known for their charity and provided many gifts to the poorest strata of the population in Rožňava and the surrounding area.

They were the founders of several institutions – shelters, schools, kindergartens, old-age homes, orphans, they provided scholarships for young artists, gifts for the church, and did not favor any religion. According to available information, they donated 50 million crowns to charity.

The Jesuit church (Baroque, 1687)

The Cathedral

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

The Cathedral (Gothic, late 13th century) with many precious historic art objects, especially a Renaissance painting of Mestercia showing realistic mining motifs.

 

Franciscan Church and Monastery – St. Anna church

Kostol a kláštor františkánov – Kostol sv. Anny

 

The Evangelic Lutheran church (Classical, 1786)

The Reformed church (neo-Gothic, 1905)

The Sisters of Charity of St Vincent de Paul Nunnery

The Bishop’s residence (Baroque-Classice, arose 1778 from older houses) with a plaque column in front of the building

Biskupská rezidencia

 

Roman Catholic vicarage

Rímskokatolícka fara

Kedy navštíviť kostoly?

Jednotlivé kostoly môžete navštíviť počas omší. Môžete tiež využiť služby nášho sprievodcu po objednaní sa vopred aj mimo časov omší.

Banícke múzeum

BMNa Šafárikovej ulici, neďaleko hlavného námestia, stojí komplex budov Baníckeho múzea. Myšlienky založenia odborného múzea v meste baníckych tradícií prezentoval v roku 1902 riaditeľ baní na Železníku Gustáv Eisele. Jeho návrh bol prijatý s nadšením a mesto darovalo pre múzeum pozemok. Stavbu financoval a venoval mestu ako dar Dionýz Andráši. Prvá expozícia s baníckou a hutníckou tematikou bola prvýkrát sprístupnená verejnosti v roku 1912. V budove sa nachádzajú unikátne limonity, poľná šachtová pec z 11. storočia, najstaršie hlinené banské svietidlá, stredoveké meracie prístroje, bratská pokladnica, zástava baníckeho cechu a rôznorodá vŕtacia technika.

V pivnici múzea je umiestnená Expozícia banských pracovísk spolu s komplexným vybavením banských chodieb. Znázorňuje banské diela v podzemí a znázorňuje prácu baníkov pri dobývaní železných rúd a magnezitu. V areáli múzea sa nachádza unikátny parný valec, ktorý je tretí najstarší na svete z roku 1890, ďalej parný nákladný automobil Škoda Sentinel a návštevníkov povozí banská železnička.

banicke_muzeum_roznavaVedľajšia budova, ktorá bola pôvodne útulkom pre novonarodené a nechcené deti, je sídlom Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí. Útulok bol darom pre mesto od Františky Andrássyovej, ktorú pripomína pamätná tabuľa s jej portrétnym reliéfom.

Ako navštíviť banské múzeum?

Informácie o expozíciách múzea a otváracích časoch nájdete na http://www.banmuz.sk/.

Starý špitál

Na Betliarskej ulici smerom von z námestia stojí jedna z najzaujímavejších architektonických pamiatok Rožňavy. Prízemná budova s klasicistickou fasádou zastávala v minulosti úlohu špitála. Mramorová tabuľa vo výklenku čelnej fasády informuje o tom, že špitál ako verejnú nemocnicu dal pre mestskú chudobu postaviť zemepán Krásnej Hôrky Juraj Andrássy v roku 1719. V troch výklenkoch sa nachádzajú tri sochy neznámeho sochára zobrazujúce Pannu Máriu, sv. Floriána a Pieta. Dnes tu sídli pamiatkový úrad.

Banský úrad alebo Rákocziho mincovňa

Na južnej strane námestia sa na rohu Šafárikovej ulice a Námestia baníkov týči dvojpodlažná budova, ktorá mala v minulosti veľmi dôležité poslanie. V období medzi 1414-1546 tu sídlila banská komora, v rokoch 1546-1866 banský súd a neskôr, v rokoch 1706-1707, sa tu nachádzala Rákocziho mincovňa. Mohutné oporné piliere boli postavené pravdepodobne zo statických príčin, ktoré pripomínajú zašlú slávu rožňavského baníctva.

Továreň na kožu

Postupnou prestavbou dvoch jednopodlažných budov vznikla v roku 1782 manufaktúra a továreň, ktorá slúžila do roku 1925. V súčasnosti tam sídli riaditeľstvo múzea a na poschodí je umiestnená jedinečná Historická expozícia s množstvom exponátov z histórie remesiel, cechov a manufaktúr. Expozícia obsahuje prezentačný múzejný depozitár zložený z viac ako 4800 kusov zbierok. Fasáda budovy patrí k unikátom na Slovensku, ktorú zdobia ojedinelé, vzácne reliéfy znázorňujúce jednotlivé výrobné etapy spracovania kože – skladanie surových koží, spracovanie a rezanie koží a alegória garbiarstva.