Historical Monuments

Strážna veža Renesančnú mestskú strážnu vežu postavili na mieste staršej gotickej stavby počas tureckej hrozby v rokoch 1643-1654. Viackrát upravovaná 36,5 m vysoká veža plnila dôležitú strážnu funkciu, svedectvom čoho je zachovaná strieľňa na jej východnej a turecká delová guľa na južnej fasáde. V blízkosti delovej gule sa nachádza renesančná kamenná tabuľa z doby postavenia veže s dobovou podobou erbu mesta. Veža bola v roku 1997 obnovená a sprístupnená pre turistov ako vyhliadková, jej prehliadku zabezpečuje Turistická informačná kancelária v Rožňave. Hodiny na veži Prvé hodiny si mesto zadovážilo už v roku 1555. Terajšie hodiny na mestskej veži pochádzajú z roku 1858 a sú umiestnené vo výške  36,5 m. Historická radnica mesta Najvýznamnejšou svetskou verejnou stavbou stredovekých miest bývala radnica. Rožňava mala menšiu radnicu pôvodne uprostred námestia pri zvonici, ktorá bola zničená a tak bola postavená nová. Konali sa tu rokovania mestských samosprávnych orgánov, richtárov a prísažných. Tu prichádzali ku slovu právo a záväzné rozhodnutia mestských rád v predchádzajúcich obdobiach. Radnica, ktorá dodnes stojí na rožňavskom námestí vznikla v roku 1711 adaptáciou dvoch neskorogotických resp. renesančných meštianskych domov na západnej strane námestia.