Jarná banícka fuška

március 03, 2020

Pokračujeme druhým bežeckým pretekom v rámci 1. ročníka série “4 podoby Rákoša”, a to Jarnou baníckou fuškou, ktorá bude mať opäť dobročinný charakter.

Trasa bude identická s trasou Zimnej baníckej fušky, akurát v zrkadlovej podobe.
Parametre:
Dĺžka: 13,5 km
Kumulované prevýšenie: 328 m

Podujatie organizujú OZ Gemerunners a Otvor dvor, pod záštitou primátora mesta Rožňava, pána Michala Domika.

Štartovné: 5 €
Dátum uzavretia registrácie: 28. 4 .2020
Pozor! Limit účastníkov je 50!

Viac detailov ohľadom registrácie nájdete tu:

https://gemerunners.webnode.sk/jarna-banicka-fuska2/

Těšíme sa na vás! 😊

 

Jarná banícka fuška