Rozsnyói kulturális nyár 2018

június 14, 2018

RKL 2018 A4 posledná verzia

Pozývame Vás na otvorenie Kultúrneho leta v meste Rožňava, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 13,00 hod. na malom pódiu v severnej časti Námestia baníkov.
ROŽŇAVSKÉ KULTÚRNE LETO 2018
ROZSNYÓI KULTÚRÁLIS NYÁR 2018
27.06.2018
 • OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA 2018
 • Pesničkál Divadla Theátrum / A Theátrum Színház nótatára
01.07.2018
 • lako-Bei -vystúpenie Romana Jakobeja s kapelou a Stevie Heart / Iako Bei – Roman Jakobej és zenekara, illetve Stevie Heart fellépése
 • Čitáreň pod vežou s Gemerskou knižnicou / Olvasóterem a torony alatt a Gömöri Könyvtárral
08.07.2018
 • Letný pozdrav Rožňave od košickej hudobnej skupiny Pavelčákovci / Nyári üdvözlet Rozsnyónak a kassai Pavelčákovci zenekartól
 • Zabávame sa so ZUŠ-kou / A Művészeti Alapiskola szórakoztató műsora
15.07.2018
 • SZUŠ JAS a TK SAMBED kolektívne a sólové choreografie v štýle latino-disko / A rozsnyói JAS Müvészeti Magán Alapiskola és a Sambed tánccsoport/ csoportos és egyéni koreográfiák latin-disco stilusban
 • Cesta históriou Rožňavy – Banícke múzeum / Utazás Rozsnyó történelmében – Bányászati Múzeum
22.07.2018
 • Na ľudovú nôtu  s FS Dubina, Haviarik, Borostyan, Kincskereső a ĽH Ondreja Hlaváča / Népzenei összeállítás – a Dubina, Haviarik, Borostyán és Kincskeresőfolklórcsoportok és Hlaváč Ondrej népi zenekara
29.07.2018
 • Hudba zo zlatej éry rock and roll-u  so skupinou MR56 / A rock and roll aranykorszakának zenéje az MR56 zenekarral
 • Trial show majstra sveta – Ján Kočiš / Trial show – a világbajnok Ján Kočiš bemutatója
05.08.2018
 • Koncert alternatívnej folk-rockovej kapely EndORfin / Az EndORfin alternatív folk-rock zenekar koncertje
 • Dávid Vaško a priatelia – populárne piesne v akustickom prevedení / Dávid Vaško és barátai – közkedvelt dalok akusztikus előadásban
12.08.2018
 • Haliganda, Rozprávkový automat s workshopom pre deti / Haliganda, Mesetár gyermekeknek workshoppal egybekötve
 • Prekvapenie pre deti od Rožňavského mládežníckeho parlamentu / A Rozsnyói Ifjúsági Parlament meglepetése gyermekek számára

 

19.08.2018
 • Balkánske hity slnečného Jadranu v podaní speváčky Jadranky Handlovskej / A napfényes Adria slágerei Jadranka Handlovská énekesnő előadásában
26.08.2018
 • Retro odpoludnie so skupinou RETRO MUSIC BAND / Retro délután a Retro Music Band zenekarral
02.09.2018
 • Koncert skupiny ACOUSTC NIGHTS / ACOUSTC NIGHTS zenekar koncertje