Jaskyňa Domica

október 04, 2018

Domica – najväčšia jaskyňa Slovenského krasu je zaradená medzi jaskyne svetového významu.
Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km. Samotná Domica je dlhá 5 368 m. Objavil ju Ján Majko 3. októbra 1926.
Mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne. Nezabudnuteľný zážitok v návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 140 m. Domica predstavuje typ riečnej jaskyne v zrelom až staršom štádiu vývoja.

Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny na území obce Dlhá Ves.

Návštevné hodiny:

1. 2. – 31. 5.: utorok-nedeľa: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
1. 6.- 31. 8.: utorok-nedeľa: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
1. 9. – 31. 12.: utorok-nedeľa: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00

Ako sa tam dostať:

Jaskyňa sa nachádza asi 10 km juhovýchodne od Plešivca 2 km od štátnej hranice s Maďarskom.
Z Rožňavy cez Plešivec smer Domica – 25 km
Najbližšia autobusová zastávka je Kečovo, Domica

Vstupné:

Krátka trasa:
dospelí: 6 €,
deti 6 -15r, invalidi: 3 €,
študent, dôchodca: 5 €,
foto: 7 €

S plavbou:
dospelí: 8 €,
deti 6 -15r, invalidi: 4 €,
študent, dôchodca: 7 €,
foto: 7 €

Viac informácií nájdete na http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/jaskyna-domica/