KARANTÉNNE OPATRENIA

marec 20, 2020

Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Vážení občania – v záujme ochrany nás všetkých Vás žiadam: Majte rozum! Ak je Vám nariadené domáce karanténne opatrenie, nepremávajte sa po obciach, po obchodoch ale zabezpečte si zásobovanie prostredníctvom známych, ak nie je taká možnosť zavolajte na Váš obecný úrad a určite Vám zamestnanci obecného úradu s Vašim nákupom radi pomôžu.
– V prípade, ak zaznamenáme osobu, ktorá je v karanténe mimo miesta, v ktorom sa má počas karantény zdržiavať tak nebudeme vôbec TOLERANTNÍ!
Ohrozujete nie len seba, ale hlavne svoje okolie. Celé Slovensko sa zomklo aby porazilo nákazu, ktorá si dokáže vyžiadať aj ľudské životy!
– Každé oznámenie o porušení karanténnych opatrení prešetruje PZ SR a následne nám zasiela úradný záznam. Proti každému nerešpektovaniu karantény budeme pristupovať tvrdo, rázne a budeme využívať maximálne represívne opatrenia – pokuty pri hornej hranici, ktorú nám udáva zákon!!
– Ak bola osoba v kontakte s potvrdeným prípadom COVID-19 a nebude dodržiavať karanténu, tak bude prípad automaticky postúpený orgánom činným v trestnom konaní na posúdenie, či sa nejedná o trestný čin!
– Pravidlá sa vzťahujú na všetkých a nemôže trpieť celá populácia za chyby jednotlivcov
– Robíme čo sa dá, prešetrujeme každý prípad individuálne. To, že osoba, ktorá poruší karanténne opatrenia nedostane pokutu hneď na mieste neznamená, že ju nedostane neskôr!
– Dávajte si prosím Vás všetci na seba pozor!