Kečovské škrapy

október 04, 2018

Naše najväčšie, jedinečné škrapové pole sa nachádza sa na Silickej planine v Slovenskom krase, hneď za obcou Kečovo, na vápencovej stráni pod vrchom Maliník (493 m).

Ide o ukážku dlhodobej činnosti človeka – postupné odstraňovanie pôvodných lesných porastov, čím došlo k odplaveniu pôdy a vzniku rozsiahleho krasového územia.

V tejto lokalite žije mnoho chránených, vzácnych, zriedkavých druhov rastlín a živočíchov, suchomilných a teplomilných spoločenstiev.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany, platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka.

Viac o Kečovských škrapoch nájdete na http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/kecovske-skrapy/.