Kontakt na RÚVZ Rožňava

marec 16, 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave zriaďuje pre verejnosť non-stop linku a E-mailovú adresu, na ktorej sa môže verejnosť informovať ohľadom CoVid-2019. Informácie sú dostupné aj v Anglickom jazyku

Regional Office of Public Health in Rožňava region has established a non-stop call line and an e-mail adress to provide information regarding new coronavirus CoVid-2019. Communication and information for the public is available in Slovak and English languages

Tel č. (Phone number): 00421 905 439 276
E-mail: rv.koronavirus@uvzsr.sk