Opatrenie ÚVZ – Dočasné pozastavenie poskytovania niektorých sociálnych služieb

marec 25, 2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva –
Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. , ktorými sú :
a) denné stacionáre § 40 zákona
b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
g) denné centrá (bývalé “kluby dôchodcov”) a
h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé “detské jasle”).
i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.
Termín: od 25.63.2020 do odvolania
33
Oslovení ľudia
4
Interakcie
Propagovať príspevok
Páči sa mi to
Komentovať

Zdieľať

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020-page-001Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020-page-002Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020-page-003