Jesenné upratovanie

október 08, 2019
Kedy:
10. október 2019 – 16. október 2019 celý deň
2019-10-10T00:00:00+02:00
2019-10-17T00:00:00+02:00
Kde:
Mesto Rožňava

Jesenné upratovanie   PRIMÁTOR MESTA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ROŽŇAVE vyzývajú všetky školy, organizácie, podnikateľov, obchodné reťazce a občanov, aby sa v období od 10.10. 2019 – 16.10. 2019 zapojili do jesenného upratovania V rámci tejto akcie môžu občania priamo do pristavených kontajnerov naložiť  nepotrebný domový objemový odpad (nepotrebné stoličky, nepotrebné postele, skrine, kreslá, rôzny iný nepotrebný nábytok a pod.), ako aj odpad z verejných priestranstiev. Pristavenie a odvoz bude zabezpečený nasledovne:  

 • 10. október CENTRUM sídlisko STRED
  • Veľkoobjemový kontajner VOK: ZŠ pionierov, Čučmianska pri kotolni,
  • Maloobjemový kontajner MOK: Šafárikova 49 pri kotolni, J.A.Komenského 17, ZŠ Zelenný strom, Pionierov 2, Južná 2
 • 11. október sídliská JUH , pri KASÁRŇACH a ZA TEHELŇOU
  • Veľkoobjemový kontajner VOK: Kyjevská 30, Edelényská 5,
  • Maloobjemový kontajner MOK: Zakarpatská 13, Okružná 30, Kasárenská pri garážach, Kyjevská 10, Šafárikova 99 pri altánku
 • 14. október  sídliská P.J.ŠAFÁRIKA a PODRÁKOŠ
  • Veľkoobjemový kontajner VOK: Slnečná 17, križovatka J.Marikovszkého s J.Brocku,
  •  Maloobjemový kontajner MOK: Záhradnícka 6 pri garážach, Útulná 21, Slnečná 11, Kozmonautov 3 pri obchode
 • 15. október  sídlisko VARGOVO POLE
  • Veľkoobjemový kontajner VOK: Družba, Námestie 1.Mája,
  • Maloobjemový kontajner MOK: Jarná 23, Mierová 6, Jarná 17 dvor, Šafárikova 37, dvor starej nemocnice
 • 16. október  ROŽŇAVA BAŇA a NADABULA
  • Veľkoobjemový kontajner VOK: Rožňava baňa 2, Nadabula pri cintoríne,
  • Maloobjemový kontajner MOK: Strelnica 22 pri jazierku, Nadabula pri obchode, Nadabula pri bytovke

Do pristavených  kontajnerov nepatria

 • elektroodpad z domácností (chladničky, práčky, televízory, počítače, tonery, olovené batérie, akumulátory…)
 • komunálne odpady s obsahom škodlivín (autobatérie, monočlánky, žiarivky, výbojky, obaly znečistené škodlivinami…)
 • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov (lístie a konáre, suchá tráva)
 • opotrebované jedlé oleje a tuky
 • kovy

S vyššie uvedeným odpadom sa bude nakladať nasledovne:

 • elektroodpady z domácností a nebezpečné odpady a komunálne odpady s obsahom škodlivín budú vyzbierané mobilným zberom dňa  10.10. 2019  od 06:00 – 15:00 hod.

Informácie: 

 • Ing. Tibor Vanyo – 3. poschodie, kanc. č. 305,  číslo tel: 7773233, mobil. 0917877294 (v pracovnej dobe od Po-Št. 8:00-15:00, Pia. 8:00-11:00 hod.

Všetky druhy odpadov môžu byť odnesené do zberného dvora celoročne bezplatne(okrem drobného stavebného, ktorý je za poplatok)!!!