Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava ponúka každodenné obedy pre seniorov a ŤZP osoby

marec 17, 2020
Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava ponúka  každodenné obedy pre seniorov a ŤZP osoby mimo soboty, nedele a štátnych sviatkov.
Ponuka obedu je s možnosťou donášky až priamo do domu.
Seniori, invalidní dôchodcovia, ŤZP
OBED s dovozom do 3 km   3,50 €
OBED s dovozom do 5 km   3,60 €
OBED s dovozom nad 5 km 3,70 € (minimálne 10 obedov pri dovoze)
OBED PLUS odber 2 obedov s dovozom do 3 km 6,30 €
Seniori, ŤZP s dôchodkom nižším ako 300 €
OBED s dovozom 2,90 €
Vývarovňa SČK: 0940 433 334
Mgr. Michaela Letanovská
Odborný pracovník územného spolku
Slovenského Červeného kríža
v Rožňave
Pionierov 8
048 01 Rožňava
tel +421/58/732 13 60
mob + 421 903 993 338