Služby

POSKYTUJEME INFORMÁCIE O:

múzeách a galériách
kultúrnych a historických pamiatkach
podujatiach
turistike
cykloturistike
možnostiach športovania a relaxu
ubytovacích  a stravovacích zariadeniach
pobytových programoch v meste a okolí
inštitúciách, podnikoch a firmách
dopravnom spojení

ZABEZPEČUJEME:

 PREHLIADKY STRÁŽNEJ  VEŽE
ubytovanie pre turistov
predaj  zájazdov cestovných kancelárii
cestovných lístkov STUDENT AGENCY
leteniek,
predaj vstupeniek z ponuky portálov Ticketportal,
sprievodcovskú službu – PREHLIADKY MESTA
poistenie záchrany v horách
propagačné materiály
turistické mapy a atlasy, mapy cyklotrás,
mapy lyžiarskych stredísk,
mapy turistických zaujímavostí,
automapy, knihy, suveníry, pohľadnice