Tunel Soroška plánovaný do piatich rokov

máj 28, 2019

Na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“ je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Bola vypracovaná dokumentácia na stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku, vrátane dokumentácie na realizáciu stavby.

Celá stavba bude dlhá približne 14,1 km. Doba výstavby rýchlostnej cesty spolu s tunelom Soroška je plánovaná na päť rokov, predpokladané stavebné náklady sa odhadujú na približne 237 mil. EUR.

Viac o výstavbe tunela Soroška si prečítajte na https://www.inforoznava.sk/tunel-soroska-planuju-postavit-do-piatich-rokov/