Ukáž svoje umenie

marec 26, 2019

Gemerské osvetové stredisko aj v tomto roku realizuje regionálne kolá celoslovenských súťaží umeleckej tvorivosti pre jednotlivcov, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum. Ešte do 31. marca 2019 môžete prihlasovať do súťaže CINEAMA svoje amatérske filmy. Prihlasovanie prebieha elektronicky na webe NOC.
Podrobné propozície súťaže: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/
Prihlášky: http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/cineama/348
Podrobnejšie informácie:
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava,
Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431

Ukáž umenie

Ukáž umenie