Uzatvorenie zberného dvora

marec 18, 2020

Spoločnosť  Brantner Slovakia  od 18.3.2020 uzatvára všetky Zberné dvory na Slovensku do odvolania.

Zber Komunálneho a Separovaného odpadu v meste bude naďalej prebiehať podľa harmonogramu.