Zádielska dolina

október 04, 2018

3,3 km dlhú Zádielsku dolinu – najhlbšiu tiesňavu na Slovensku – vytvoril Blatný potok v mohutných vápencových vrstvách.Tento potok tu vytvára malé vodopády a kaskády. Zádielska dolina sa nachádza vo východnej časti Slovenského krasu. Miestami je len 10m široká a jej vápencové steny dosahujú relatívnu výšku cez 310 m.

Z kamenných útvarov v kaňone zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá bola vymodelovaná erozívnou činnosťou vody. Je to najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku.

Ako sa tam dostať:

Najlepšími východiskami do doliny sú obce Zádiel a Bôrka. Do obce Zádiel sa dostanete odbočkou z obce Dvorníky – Včeláre.
Obcou Dvorníky – Včeláre prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice.
Do obce Bôrka sa dostanete odbočkou z obce Lipovník.
Obcou Lipovník prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice.

Viac info nájdete na http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/zadielska-dolina/