Je najnižšie položenou ľadovou jaskyňou na svete. Jej vstup sa nachádza vo výške 503 m n. m. Vstupná portálová časť jaskyne, z ktorej možno nahliadnuť i do chladného útrobia s menšími útvarmi ľadovej výzdoby, je voľne prístupná verejnosti, vstup do hlbších častí jaskyne je však zakázaný a nebezpečný. Jaskyňa predstavuje súčasť silicko-gombaseckého podzemného systému, je dlhá viac ako 1000 m a hlboká viac ako 100 m. Pred zaľadnením ju obývali pravekí ľudia, čo dokazuje množstvo archeologických nálezov.

Ako sa tam dostať:

Jaskyňa Silická ľadnica sa ukrýva v lesoch 2 km západne od obce Silica na Silickej planine v Slovenskom krase.

K ľadnici vedie turistický chodník z obce Silica (žltá značka, trvá približne 0:20 h). Ďalšia možnosť je taktiež po žltej turistickej trase, ale od rázcestníka Silická jaskyňa parkovisko (525 m n.m.), ktorý sa nachádza pri malom parkovisku tesne pred obcou Silica. Celkový čas ku jaskyni od parkovska trvá približne 0:15 h (naspäť 0:15 h).

Viac informácií nájdete na http://www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/jaskyna-silicka-ladnica/

Autorka fotografií: Alexandra Ibos