10,3 km dlhú Zádielsku dolinu vytvoril Blatný potok v mohutných vápencových vrstvách.Tento potok tu vytvára malé vodopády a kaskády. Zádielska dolina sa nachádza vo východnej časti Slovenského krasu. Miestami je len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú relatívnu výšku cez 310 m. Súčasťou doliny je približne 3.8 km dlhá monumentálne krasová tiesňava nazývaná ako  NPR Zádielska tiesňava. Zádielska tiesňava bola za národnú prírodnú rezerváciu vyhlásená v roku 1954. Je najhlbšou tiesňavou na Slovensku.

Z kamenných útvarov v kaňone zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá bola vymodelovaná erozívnou činnosťou vody. Je to najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku.

Ako sa tam dostať:

Najlepšími východiskami do doliny sú obce Zádiel (z juhu) a Bôrka (zo severu). Do obce Zádiel sa dostanete odbočkou z obce Dvorníky – Včeláre z cesty I. triedy 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice.
Do obce Bôrka sa dostanete odbočkou pri obci Lipovník z tej istej cesty I. triedy.

Viac info nájdete na http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/zadielska-dolina/

Autorka fotografií: Alexandra Ibos