Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jaskyňa je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka.

V jaskyni nachádzame tri generácie aragonitu, prvá z nich má 121 až 138-tisíc rokov.

Priestory jaskyne vznikli činnosťou atmosferických vôd v kryštalických vápencoch. V týchto podzemných dutinách sa neskôr vytvorila aragonitová výzdoba (známy je najmä útvar Srdce Hrádku), ktorá svojou krásnou výzdobou vo forme ihlíc, trsov, kríčkov, hrotov a sĺnc, je jedinečným prírodným javom. Jej biela farba kontrastuje s modravým pozadím vápencov.

Ochtinská aragonitová jaskyňa je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Návštevné hodiny:

1. 4. – 31. 5. utorok-nedeľa 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
1. 6. – 31. 8. utorok-nedeľa 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
1. 9. – 31. 10. utorok-nedeľa 9:30,  11:00, 12:30, 14:00

Ako sa tam dostať:

Nachádza sa v Ochtinskom kryptokrase na severozápadnom svahu v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom

Autobusom: najbližšia zastávka Gočaltovo, Hrádok

Autom: z Rožňavy cez Štítnik smer Jelšava – 25 km

Vstupné:

dospelí: 6,- €
deti 6-15 r, invalidi: 3,- €
študent, dôchodca: 5,- €
foto: 10,- €

Viac informácií nájdete na http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/12-ochtinska-aragonitova-jaskyna