OTVÁRAJÚ SA JASKYNE ???
Po náročných prípravách sa pripravuje
ZNOVUOTVORENIE VŠETKÝCH NAŠICH SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ. Plánovaný termín je UTOROK 16.6.2020 v štandardných časoch ako bývajú jaskyne otvorené počas sezóny.

Vzhľadom ku stále trvajúcemu riziku šírenia nákazy COVID-19 návštevníci jaskýň budú musieť dodržiavať nasledovné zásady:

– sledujte prosím aktuálne informácie umiestnené priamo pri jaskyniach

– počet ľudí na vstup do jaskyne môže byť znížený oproti bežnému stavu – možno bude treba viac trpezlivosti pri čakaní

– správca jaskyne prispôsobí počet vstupov aktuálnej situácii na prevádzke

– pri návšteve jaskyne si prekryte dýchacie cesty

– udržujte predpísaný odstup od ostatných neznámych osôb

– dezinfikujte si ruky

– obmedzte na minimum dotyky tváre rukami

– návštevu odložte, ak sa necítite zdravotne v poriadku

Pracovníci prevádzok jaskýň sú pripravení pomôcť vám v prípade nejasností – rešpektujte prosím ich pokyny.

Dodržiavaním pravidiel chránite sami seba aj ostatných ľudí okolo vás.otvaranie jaskyn