Banský úrad alebo Rákocziho mincovňa

V minulosti mala táto dvojpodlažná budova veľmi dôležité poslanie. V období medzi 1414-1546 tu sídlila banská komora, v rokoch 1546-1866 banský súd a neskôr, v rokoch 1706-1707, sa tu nachádzala Rákocziho mincovňa. Mohutné oporné piliere boli postavené pravdepodobne zo statických príčin a pripomínajú zašlú slávu rožňavského baníctva. Budova sa nachádza na južnej strane námestia na rohu Šafárikovej ulice a Námestia baníkov.