Biskupská rezidencia, Rožňava

Významné dejiny tejto budovy sa začali písať v roku 1776, kedy po súhlase Svätej stolice založila cisárovná Mária Terézia v Rožňave rožňavskú diecézu a zriadila tu rímsko-katolícke biskupstvo. Pre nové biskupstvo sa ako vhodná budova javil jezuitský dom, ktorý spolu s vedľajším obytným domom vytvorili základ budúcej biskupskej rezidencie. Pri spojení dostala budova jednotnú klasicistickú fasádu. Nachádza na severnej strane námestia. Polohu tejto pamiatky nájdete v mape na podstránke Pamiatky.

V 19. storočí stavbu rozšírili (smerom do Čučmianskej ulice). K uzavretiu areálu zo západnej a severnej strany došlo na konci 20. storočia novostavbou. Vo dvore sa nachádza záhrada. Budova mala pôvodne dve vstupné brány (zdobené v nadpraží klasicistickými štukovými festónmi). Dodnes sa zachoval len vstup na severnej strane námestia. Na balkóne biskupskej rezidencie sa nachádza rokokový biskupský erb so symbolmi šľachtickej koruny. Na priečelí hlavnej fasády sa nachádza atika s nápisom a letopočtom. Tabuľa na budove biskupstva pripomína významný deň rožňavskej diecézy – 13. september 2003 – kedy ju ako prvý pápež navštívil Svätý Otec Ján Pavol II.