Evanjelický kostol v Rožňave

Stavba evanjelického kostola bola povolená tolerančným patentom kráľa Jozefa II. v roku 1783. Evanjelici si tak mohli vybudovať murovaný kostol, ktorý však musel byť umiestnený mimo centra mesta v uzavretom priestore bez priameho prístupu z ulice, nesmel byť výrazne viditeľný v siluete mesta a nesmel mať zvony ani vežu. Napriek obmedzeniam sa tento luteránsky kostol stal jednou z dominánt mesta aj bez veže. Dnes patrí medzi najcennejšie kultúrne pamiatky Gemera a je jedným z najvýznamnejších chrámov evanjelickej cirkvi na Slovensku. Vo veľkolepom priestore kostola sa staviteľovi Mayerovi podarilo dosiahnuť vynikajúcu akustiku, ktorú môže naplno zužitkovať historický organ. Organ z roku 1785 od majstra Jána Gertnera patrí medzi najhodnotnejšie pamiatky svojho druhu na Gemeri.
Nachádza na Šafárikovej ulici v areáli evanjelickej cirkvi. Polohu tejto pamiatky nájdete v mape na podstránke Pamiatky.