Historická radnica mesta Rožňava

Pôvodná radnica mesta Rožňava stála uprostred námestia pri zvonici, bola však v roku 1603 zničená pravdepodobne požiarom. Dnešná radnica s fasádou v klasicistickom štýle vznikla v roku 1711 prestavbou dvoch meštianskych domov na západnej strane štvorcového námestia. V radnici prichádzali ku slovu právo a záväzné rozhodnutia mestských rád v predchádzajúcich obdobiach. Konali sa tu dôležité rokovania mestských samosprávnych orgánov, richtárov a prísažných a prijímali sa záväzné rozhodnutia mestskej rady. Radnica tak bola najvýznamnejšou svetskou verejnou stavbou stredovekého mesta.

Trojuholníkový štít radnice je zdobený mestským znakom Rožňavy: na modrom poklade sú umiestnené skrížené kladivo a želiezko a nad zeleným trojvrším vyrastajú tri zlaté ruže. Nad vchodom do radnice sa nachádza pamiatková tabuľa, osadená na počesť Františka Rákocziho II., ktorý sa zaslúžil o rozkvet obchodu a priemyslu v Rožňave.

V súčasnosti priestory radnice sú využívané na usporiadanie rôznych spoločenských udalostí a miestnosti na druhom poschodí sú zároveň upravené pre divadelnú sálu.

V radnici sa nachádza aj  obrazáreň so stálou výstavou starých fotografií Rožňavy. Navštíviť ju môžete počas našich otváracích hodín.