Katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie

V tejto najstaršej zachovanej sakrálnej stavbe zo stredoveku sa nachádza unikátny tabuľový obraz Metercia a sklenená rakva s uloženými ostatkami sv. Neita. Právom ho radíme medzi unikátne pamiatky nielen v Rožňave, ale aj na celom Slovensku.

Gotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie z konca 13. storočia je najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou zo stredoveku. Kostol bol počas bojov s Jiskrovcami ťažko poškodený a jeho obnova sa začala koncom 15. storočia za arcibiskupa Tomáša Bakóca. Počas tejto prestavby dostal kostol prvky neskorogotického štýlu – klenby a pastofórium. Hlavný oltár, pochádzajúci z rokov 1770-1779, je vyzdobený dvoma sochami sv. Petra a Pavla v životnej veľkosti. Posledná veľká rekonštrukcia kostola prebehla v roku 1936, na 100-té výročie dovezenia pozostatkov sv. Neita, a zároveň bola vybudovaná kaplnka so sklenenou rakvou, kde boli uložené jeho ostatky. Počas 16. a 17. storočia kostol striedavo patril evanjelikom alebo katolíkom. V roku 1776 sa po založení biskupstva Máriou Teréziou stal biskupskou katedrálou. Unikátnou pamiatkou, ktorá sa nachádza v kostole je tabuľový obraz z roku 1513, tzv. Rožňavská Metercia. Významná je svojim obsahom, pretože je najstarším zobrazením baníckej činnosti na oltárnom obraze v strednej Európe. Hlavnú tému obrazu tvorí sv. Anna, ktorá je považovaná za ochrankyňu baníkov, spolu s Pannou Máriou – patrónkou Uhorska, ktorá drží malého Ježiška v náručí. Na pozadí sú podrobne vyobrazené banícke pracovné postupy vo vzájomne organicky súvisiacich scénach. Je pozoruhodné ako detailne dokázal autor vykresliť celú technológiu ťažby v stredoveku. O autorovi však neexistujú žiadne písomné pramene a historici len hádajú, komu patrí toto unikátne dielo.

Kedy môžete katedrálu navštíviť?

Katedrála je prístupná počas bohoslužieb: pondelok – piatok: 18.00 hod.; sobota: 8.15 a 18.00 hod; nedeľa: 7.00 (maďarsky), 10.00 a 18.00 hod.

Katedrála sa nachádza za Námestím baníkov smerom na Betliar. Polohu katedrály nájdete v mape na podstránke Pamiatky.