Kláštor Vincentiek

Od začiatku svojho vzniku slúžila táto neorenesančná stavba potrebám školstva.  Na podnet biskupa Štefana Kollarčíka bola v rokoch 1866 – 1868 postavená stavba kláštora Milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok – a dievčenskej katolíckej školy. Biskup venoval školstvu veľkú pozornosť a na výstavbu venoval aj nemalé finančné prostriedky. Výučbu zabezpečovali učiteľky z rehole Milosrdných sestier sv. Vincenta, ktoré sa venovali aj charitatívnej činnosti v nemocniciach. Ročne sa v škole vychovávalo cca 182 žiačok. V súčasnosti je kláštor znovu obývaný rádovými sestrami. Nachádza sa na juhovýchodnej strane Námestia baníkov. Polohu tejto pamiatky nájdete v mape na podstránke Pamiatky.

Budova bola postavená na mieste dvoch stredovekých domov z 15. storočia, z ktorých sa dodnes zachovali suterény. Hlavnú fasádu zdobí erb zakladateľa kláštora umiestnený v tympanóne. Nad kordónovou rímsou sú osadené dve terakotové plastiky: Mária s Ježiškom a anjel s dieťaťom. Medzi nimi je terakotový reliéf s biblickým výjavom na slová Ježiša Krista: „Nechajte dietky prichádzať ku mne.“ Z ideologických dôvodov boli tieto náboženské prvky v polovici 20. storočia z budovy odstránené, dnes sa však opäť nachádzajú na svojom pôvodnom mieste.