Kostol a kláštor františkánov - Kostol sv. Anny

Kostol a kláštor františkánov je výraznou dominantou severnej strany historického jadra Rožňavy. V roku 1733 prišli do mesta františkáni s cieľom zmierniť prebiehajúce náboženské nepokoje. Svoj chrám začali stavať v druhej polovici 18. storočia, avšak kvôli početným požiarom sa im ho podarilo dokončiť až koncom storočia. Ničivé plamene zachvátili kostol počas výstavby celkom štyrikrát. Kostol sa vyznačuje klasicistickou fasádou a barokovým zvoncovitým zastrešením veže. V hornej časti fasády je namaľované štukové božie oko s lúčmi, ktoré podľa povery vidí všetko. Interiér kostola je vyzdobený mnohými neskorobarokovími oltármi. Budova kláštora bola do roku 2009 využívaná ako Okresný archív, dnes v nej sídli občianske združenie Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor.

Anton Andrássy bol rokoch 1780-1799 biskupom rožňavskej diecéze. Počas svojej diecézy však nechcel uznať svetský rozvod, za čo ho panovník potrestal a zosadil z veľkňazského stolca. Následne sa Anton Andrássy uchýlil do kláštora.

Kedy môžete kostol navštíviť?

Kostol je prístupný počas bohoslužieb: pondelok – sobota: 7.00 hod.; nedeľa: 11.00 (maďarsky). Bohoslužby sú v maďarskom jazyku.

Kostol sa nachádza na severnej strane Námestia baníkov. Polohu kostola nájdete v mape na podstránke Pamiatky.