Kostol reformovanej cirkvi

Najmladší spomedzi rožňavských kostolov patrí medzi najkrajšie kalvínske kostoly na Slovensku. Fasáda kostola je obložená červenou leštenou tehlou, na severovýchodnej strane kostola je situovaná veža inšpirovaná neogotikou. Na výstavbu kostola prispeli mnohí mešťania a rovnako aj Dionýz Andrássy. Kostol, podobne ako iné reformované kostoly, nemá oltár, ale iba kazateľnicu jednoduchých tvarov s baldachýnom. Kostolný zvon má 13 ton. Dala ho odliať manželka farára Antala Nagya na pamiatku svojho manžela a syna.

Nachádza na Štítnickej ulici pri križovatke so Šafárikovou ulicou. Polohu tejto pamiatky nájdete v mape na podstránke Pamiatky.