Mestský špitál, Rožňava

Prízemná budova s klasicistickou fasádou zastávala v minulosti úlohu špitála. Špitál ako verejnú nemocnicu dal pre mestskú chudobu postaviť zemepán Krásnej Hôrky Juraj Andrássy v roku 1719. Informuje o tom mramorová tabuľa vo výklenku čelnej fasády. V troch výklenkoch sa nachádzajú tri sochy neznámeho sochára zobrazujúce Pannu Máriu, sv. Floriána a Pieta. Dnes tu sídli pamiatkový úrad a je to jedna z najzaujímavejších architektonických pamiatok Rožňavy. Nachádza na Betliarskej ulici smerom von z námestia. Polohu tejto pamiatky nájdete v mape na podstránke Pamiatky.

Budova je postavená na mieste pôvodného mestského špitála pre chudobu, ktorý vyhorel v roku 1710. Aj tento špitál – chudobinec – slúžil najchudobnejším vrstvám obyvateľstva. Financovaný bol zo 6 % úrokov zo vstupného kapitálu 1300 zlatých od Juraja Andrássyho a darov, ktoré mohli dobrovoľníci hádzať do otvoru s kovaním, ktorý je pod pamätnou tabuľou. Od roku 1793 mal špitál charakter zdravotníckej inštitúcie. V roku 1837 na základe rozhodnutia cirkevnej rady začal špitál po premenovaní na rímskokatolícky fungovať iba pre katolíkov.