Rímskokatolícka fara

Táto budova je pamätníkom prakticky všetkých historických udalostí v Rožňave. Jedna z najstarších budov Rožňavy pochádza z čias gotiky – bola postavená v  14. storočí na stredovekej parcele. Klasicistická prestavba hlavnej budovy sa uskutočnila zrejme okolo roku 1784. Fasáda je zaujímavá iluzórnym oknom, ktoré je namaľované kvôli optickej symetrii. Okrem toho zdobia fasádu vyše 200-ročné neskorobarokové figurálne maľby zobrazujúce Pannu Máriu s Ježiškom v rukách, v strede je torzo pravdepodobne sv. Michala archanjela a vľavo je vyobrazený Kristus a Samaritánka pri studni.

Nachádza na západnej strane Námestia baníkov. Polohu tejto pamiatky nájdete v mape na podstránke Pamiatky.

Nástenné maľby boli objavené počas opravy fasády v 70. rokoch minulého storočia. Ich vznik sa datuje do čias, kedy sa budova dostala do rúk katolíckej cirkvi a slúžila ako kanonický dom, neskôr ako rímskokatolícka fara.