Hrad Krásna Hôrka

Len 5 km od Rožňavy stojí národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka. Pôvodný gotický hrad vznikol okolo roku 1320 na ochranu stredovekej cesty, ktorá viedla cez banícke oblasti Slovenského rudohoria. Hrad sa začal viac opevňovať v čase tureckej hrozby. Vzniklo renesančné opevnenie s troma delovými baštami a delovou terasou. V roku 1735 vznikla pred vstupom do brány baroková Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Hrad vlastnili tri významné rody: Mariássyovci, Bebekovci a Andrássyovci. Posledný majitelia boli Dionýz Andrássy s manželkou Františkou. Hrad je jedným z mála stavebne, architektonicky a vybavením zachovaných hradov na Slovensku. Už od 19. storočia slúžil ako múzeum, ktoré zriadil Juraj IV. V tom čase už hrad nebol obývaný. Posledným majiteľom hradu bol Dionýz Andrássy, ktorý nechcel byť pochovaný na hrade ako jeho rodina. Dôvodom bolo to, že bol vydedený kvôli nerovnému manželstvu s Františkou Andrássyovou, rodenou Hablawetzovou. 

Andrássyovci vďaka mnohým úpravám vytvorili z Krásnej Hôrky honosné šľachtické sídlo. Napriek všeobecnému úpadku hradov Krásna Hôrka naďalej prekvitala. Po roku 1770 vybudovali hradnú kaplnku s klasicistickým interiérom. V susedstve kaplnky vznikla rodinná hrobka Andrássyovcov.

Počiatky muzeálneho využitia hradu Krásna Hôrka spadajú do obdobia po roku 1857. Vtedy gróf Juraj Andrássy zriadil z pôvodného zariadenia hradu, zo zachovaných zbraní a výzbroje v niekoľkých miestnostiach rodové múzeum. Zbierky boli záujemcom sprístupnené v roku 1867. Ako prví navštívili múzeum v roku 1867 uhorskí lekári a prírodovedci, účastníci celouhorského kongresu v Košiciach. V niekoľkých miestnostiach zriadil gróf Dionýz Andrássy na počesť svojej manželky Františky Hablawetzovej Františkino múzeum, kde sú inštalované jej osobné predmety.

Po druhej svetovej vojne na základe Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 hrad aj s celým areálom prevzala do svojej správy Československá republika. Skonfiškovaný majetok spravovala Národná kultúrna komisia pre Slovensko. 27. februára 1961 bol hrad Krásna Hôrka vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V marci roku 2012 hrad vyhorel a v súčasnosti tam prebiehajú rekonštrukčné práce naobnovu hradu. Hrad by mal byť späť sprístupnený v roku 2023.