Morový stĺp v Rožňave

Bol postavený na Námestí baníkov v Rožňave na pamiatku morovej epidémie, ktorá v roku 1710 zobrala život 2125 občanom Rožňavy. Na vrchole vysokého štvorhranného stĺpa sa týči neskorobaroková socha Panny Márie Nepoškvrnenej (Immaculata) v životnej veľkosti. Postava Márie je oblečená v dlhom splývavom rúchu a plášti, stojí so zopnutými rukami na symbolickej zemeguli ovinutej hadom a pravým chodidlom prišľapuje hlavu hada symbolizujúceho mor. Stĺp sa nachádza na severnej strane námestia pred biskupskou rezidenciou. Polohu tejto pamiatky nájdete v mape na podstránke Pamiatky.

Stĺp je zakončený korintskou hlavou. Na námestí dnes môžeme vidieť iba kópiu Immaculaty, postavenú na novom stĺpe z umelého kameňa. Pôvodný pieskovcový stĺp bol poškodený a zvetraný. Zreštaurovaný originál je umiestnený v priestoroch historickej radnice.