Kalvária v Rožňave – so svojou barokovou vrcholovou kaplnkou najstaršia pamiatka svojho druhu na celom území Gemera – bola postavená z iniciatívy jezuitov. Prvá stavba bola baroková a mala sedem zastávkových kaplniek a vrcholový Kostol Bolestnej Matky so zvonicou a murovanou ohradou. V tridsiatych rokoch 20. storočia bolo postavených 14 nových zastavení s farebnými majolikovými reliéfmi, pričom pôvodné kaplnky, ktoré boli už vo veľmi zlom stave, úplne zanikli. Dnes je tam 12 zastavení, 2 boli zbúrané pri stavbe hvezdárne.