Morový stĺp v Rožňave

Rozsnyón, a Bányászok téren áll a pestisjárvány emlékére készített járvány oszlop. A pestisjárványban 1710-ben 2125 rozsnyói polgár vesztette életét. A magas négyszögletes oszlop tetején a késő barokk Szeplőtelen Szűz Mária életnagyságú szobra látható. Mária hosszú, leomló palástban, imára kulcsolt kézzel áll a jelképes földgömbön, jobb lábával a pestist jelképező kígyó fejét tapossa. A járvány oszlop a püspöki rezidencia előtti téren található. Ezt az emlékművet megtalálja a térképen a Műemlékek oldalon.

A téren csak a Szeplőtelen Szűz Mária hű másolatát láthatjuk, amely egy új oszlopra került, mivel az eredeti homokkő oszlop megrongálódott. A szobor eredetijét restaurálták és a történelmi városházán helyezték el.