Ez a neoreneszánsz épület oktatási célokat szolgált. Kollárcsik István püspök kezdeményezésére épült 1866 – 1868 között  a Szent Vincéről elnevezett Szatmári Irgalmas Nővérek zárdája, katolikus leányiskola céljaira.
A püspök nagy figyelmet fordított az oktatásra, ezért jelentős összeggel támogatta az iskola építését is. Irgalmas nővérek tanítottak az iskolában és karitatív munkát végeztek a kórházban. Évente hozzávetőlegesen 182 növendék tanult az iskolában. Jelenleg a kolostort ismét apácák lakják. Az épület a Bányászok térének délkeleti oldalán található. Ezt a műemléket megtalálja a térképen a Műemlékek oldalon.

Az épület két 15. századból származó középkori ház helyére épült, melyek alagsora a mai napig megmaradt. A főhomlokzatot a kolostor alapítójának timpanonba helyezett címere és két terrakotta szobor – Mária Jézussal és egy angyal gyermekkel – díszíti. A bejárat fölött terrakotta dombormű látható bibliai jelenettel, Jézus Krisztus szavai szerint: „Engedjétek hozzám a kisdedeket”. Ezeket az egyházi díszítéseket ideológiai okokból a 20. század közepén eltávolították az épületről, de mára ismét visszakerültek eredeti helyükre.