Evanjelický kostol v Rožňave

Az evangélikus templom építését II. József császár türelmi rendelete engedélyezte. Így 1783-ban az evangélikusok megépíthették templomukat, amelyet azonban a város központján kívül, zárt térben kellett elhelyezni, az utcáról közvetlen bejárat nélkül. Nem lehetett jól látható helyen, és nem rendelkezhetett toronnyal és harangokkal. A korlátozások ellenére ez az evangélikus templom torony nélkül is a város egyik domináns épületévé vált. Gömör egyik legértékesebb kulturális műemléke, és Szlovákia Evangélikus Egyházának egyik legjelentősebb temploma lett. A templom csodálatos belterében Mayer János építésznek kiváló akusztikát sikerült elérnie, amit egy történelmi orgona használ ki teljes mértékben. Gertner János mester 1785-ből származó orgonája Gömör egyik legértékesebb műemlék a maga nemében.
A Safárik utcán található. Ezt a műemléket megtalálja a térképen a Műemlékek oldalon.