Kostol a kláštor františkánov - Kostol sv. Anny

A ferences templom és kolostor a Bányászok tere északi oldalának domináns épülete. A ferencesek 1733-ban jöttek a városba, hogy enyhítsék a folyamatos vallási zavargásokat. A 18. század második felében kezdték építeni templomukat, de a tűzvészek sorozata miatt csak a század végén sikerült befejezni. Az építkezés során négyszer égett le a komplexum.
A templomot klasszicista homlokzata és barokk, harang alakú tetővel fedett tornya jellemzi. A homlokzat felső részén festett stukkó látható, az Úr szemét jelképezi, amely a mondás szerint mindent lát. A templom belsejét több késő barokk oltár díszíti. A kolostor épületét 2009-ig körzeti levéltárként használták, ma egy civil szervezet kulturális és kreatív központot (Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor) működtet benne.

Andrássy Antal, aki 1780-1799 között volt a rozsnyói egyházmegye püspöke, püspöksége alatt ellenezte az egyházi válást, amiért az uralkodó büntetés képpen eltiltotta a főpapi széktől, megfosztotta püspöki javadalmaitól. Ezt követően Andrássy Antal a ferences kolostorban kapott menedéket.

Mikor látogatható a templom?

A templom a szentmise ideje alatt tart nyitva:
Hétfő – Szombat: 7.00;
Vasárnap: 11:00.
A szolgáltatások magyar nyelvűek.

Az épület a Bányászok tere északi oldalán található. Ezt a műemléket megtalálja a térképen a Műemlékek oldalon.