Kostol sv. Františka Xaverského

A Xavéri Szent Ferenc jezsuita templom egyedülálló, mivel ez az egyetlen templom, amelyet protestánsok építettek a katolikusok számára. A templom 1658 – 1687 között épült a régi városháza helyén, az Őrtorony északi oldalán. Az egyedüli, ami megmaradt a régi városházából, az a templom hajója alatti pince, amely sírhelyként szolgál a premontrei rend elöljárói részére. A templom bejárati oldalát két, nagyon értékes szobor díszíti – hársfából faragott szobrok, Mózest és Dávid királyt ábrázolják. A templom a jezsuitáknak és a premontrei rendnek állít emléket. A 18. század második felében a templom mellé egy kápolna került Nepomuki Szent János kőszobrával. A szobor két oldalán angyalok ülnek. A baloldali angyal ujjával a száján látható, a gyónási titkot jelképezi.

A templom építése Rozsnyó földesura, Lippay György esztergomi érsek parancsára indult. Az építkezési munkák eléggé elhúzódtak, mert a rozsnyói protestánsok nem szívesen építették ezt a katolikus épületet a reformkor idején, és a városháza romjainak rossz minőségű anyagát használták fel az építkezéshez. Talán ez okozta a boltozat összeomlását is. Körülbelül 1666-ban az építkezés nagyjából befejeződött, de miután a jezsuitákat 1682-ben kiűzték a városból az építkezés ismét leállt. A jezsuita rend felszámolása után a templom a ferencesek irányítása alá került, majd a premontrei rend kezében volt, akik a rozsnyói gimnáziumot vezették. A tanulók a tanítás keretén belül használták a templomot. Innen kapta a “Diák templom” elnevezést. A templomot jelenleg a Szalézi rend használja.

Mikor látogatható a templom?

A templom a szentmise ideje alatt tart nyitva:
Hétfő – Péntek: 7.00 óra;
Vasárnap: 8.30

A templom a Bányászok terén található az Őrtorony mellett.
Ezt a műemléket megtalálja a térképen a Műemlékek oldalon.