Jedna z najstarších písomných zmienok o Rožňave sa objavuje v listine kráľa Ondreja III. z roku 1291. Touto listinou kráľ Ondrej III. nariadil Jágerskej kapitule, aby vyslala svojho zástupcu, ktorý by spolu s kráľovským zástupcom vytýčil hranice obce Rosnoubana. Ako budúcich majiteľov obce uviedol ostrihomského arcibiskupa Lodomíra a Ostrihomské arcibiskupstvo.

Historické jadro v Rožňave 

Historické jadro v Rožňave pozostáva z priestranného štvorcového námestia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku a niekoľkých priľahlých ulíc. Štruktúra historického jadra podobná dnešnej sa vytvorila už približne koncom 15. storočia a zachovala sa až do dnešných čias. Dominantami námestia sú renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, kláštor vincentiek a budova bývalej banskej komory. Pred strážnou vežou stojí pomník Františky Andrássyovej, patrónky chudobných, postavený v secesnom štýle v roku 1905. Zo sakrálnych pamiatok je najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Ďalšími sú kostol Sv. Anny, kostol Sv. Františka Xaverského, ako aj evanjelický kostol – jedna z najcennejších klasicistických stavieb na Slovensku. Významnou budovou je aj rímskokatolícka fara so zvyškami barokových nástenných malieb na fasáde a budova bývalého mestského špitálu s troma barokovými sochami v priečelí.

Historické jadro môžu návštevníci mesta obdivovať aj z vyhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže.

Obdivujte pamiatky v meste Rožňava

Kalvária

Kalvária v Rožňave - so svojou barokovou vrcholovou kaplnkou najstaršia pamiatka svojho druhu na celom území Gemera - bola postavená...
Read More

Morový stĺp

Bol postavený na Námestí baníkov v Rožňave na pamiatku morovej epidémie, ktorá v roku 1710 zobrala život 2125 občanom Rožňavy....
Read More

Banský úrad alebo Rákocziho mincovňa

V minulosti mala táto dvojpodlažná budova veľmi dôležité poslanie. V období medzi 1414-1546 tu sídlila banská komora, v rokoch 1546-1866...
Read More

Mestský špitál

Prízemná budova s klasicistickou fasádou zastávala v minulosti úlohu špitála. Špitál ako verejnú nemocnicu dal pre mestskú chudobu postaviť zemepán...
Read More

Kláštor vincentiek

Od začiatku svojho vzniku slúžila táto neorenesančná stavba potrebám školstva.  Na podnet biskupa Štefana Kollarčíka bola v rokoch 1866 -...
Read More

Kostol reformovanej cirkvi

Najmladší spomedzi rožňavských kostolov patrí medzi najkrajšie kalvínske kostoly na Slovensku. Fasáda kostola je obložená červenou leštenou tehlou, na severovýchodnej...
Read More

Evanjelický kostol

Stavba evanjelického kostola bola povolená tolerančným patentom kráľa Jozefa II. v roku 1783. Evanjelici si tak mohli vybudovať murovaný kostol,...
Read More

Kostol sv. Františka Xaverského

Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského je výnimočný tým, že je jediným kostolom, ktorý postavili protestanti pre katolíkov. Kostol bol postavený...
Read More

Historická radnica mesta

Pôvodná radnica mesta Rožňava stála uprostred námestia pri zvonici, bola však v roku 1603 zničená pravdepodobne požiarom. Dnešná radnica s...
Read More

Rímskokatolícka fara

Táto budova je pamätníkom prakticky všetkých historických udalostí v Rožňave. Jedna z najstarších budov Rožňavy pochádza z čias gotiky -...
Read More

Kostol a kláštor františkánov – Kostol sv. Anny

Kostol a kláštor františkánov je výraznou dominantou severnej strany historického jadra Rožňavy. V roku 1733 prišli do mesta františkáni s...
Read More

Biskupská rezidencia

Významné dejiny tejto budovy sa začali písať v roku 1776, kedy po súhlase Svätej stolice založila cisárovná Mária Terézia v...
Read More

Pomník grófky Františky Andrássyovej

Františka bola známa ako “patrónka chudobných” a svojou charitatívnou činnosťou ovplyvnila sociálny vývoj v celom Gemeri. Po smrti Františky dal...
Read More

Katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie

V tejto najstaršej zachovanej sakrálnej stavbe zo stredoveku sa nachádza unikátny tabuľový obraz Metercia a sklenená rakva s uloženými ostatkami...
Read More

Galéria Baníckeho múzea

Galéria sídli v meštianskom dome, ktorého jadro vzniklo pravdepodobne na konci 15. storočia. Konajú sa tu výstavy, tvorivé dielne, múzejno-pedagogické...
Read More

Banícke múzeum

Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied - geológie...
Read More

Strážna veža v Rožňave

Rožňavská mestská veža je bezpochyby jednou z najzaujímavejších pamiatok stredovekého jadra mesta. V jej histórií sa verne odrážajú udalosti, ktoré...
Read More

Nenechajte si ujsť pamiatky v okolí Rožňavy

Ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku

Prvá písomná zmienka o kláštore pavlínov v Gombaseku-Slavci pochádza z roku 1371. Prosperujúci a na vybavenie bohatý kláštor bol funkčný do roku 1566,...
Read More

Husitský kostol v Lúčke

Historická pamiatka Husitský kostol v Lúčke.
Read More

Vodný mlyn v Kováčovej

Od júla 2019 ponúka návštevníkom zrekonštruovaný pôvodný vodný mlyn v Kováčovej pri Rožňave prehliadku zachovalého zariadenia a mlynárskej technológie. Po...
Read More

Evanjelický kostol v Štítniku

Gotický evanjelický kostol v Štítniku s najstarším organom na Slovensku bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ide o pôvodne trojloďovú baziliku zo 14. a 15. storočia...
Read More

Slavošovský tunel

Tunel pod Homôlkou (Slavošovský tunel) je jedinečná technická pamiatka nachádzajúca sa v Slovenskom rudohorí pri obci Slavošovce, ktorú viacerí z nás...
Read More

Andrássyho obrazáreň

Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí dal v rokoch 1908-1909 podľa projektu Dr. Rudolfa Hültla postaviť Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského...
Read More

Hrad Krásna Hôrka

Len 5 km od Rožňavy stojí národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka. Pôvodný gotický hrad vznikol okolo roku 1320 na...
Read More

Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí

Mauzóleum - rodinná hrobka Andrássyovcov - je unikátna secesná pamiatka, postavená v rokoch 1903 – 1904. Dionýz Andrássy ho dal postaviť pre svoju manželku Františku...
Read More

Kaštieľ a park Betliar

Kaštieľ v Betliari - aristokrat medzi múzeami Pri návšteve tohto krásneho klasicistickobarokového kaštieľa a priľahlého parku sa prenesiete do atmosféry...
Read More