Podujatie sa uskutoční ONLINE v maďarskom jazyku na YouTube kanáli Baníckeho múzea v Rožňave.